Yahweh & Shekinah

Oneness activaties via Yahweh & Shekinah

Vanwege de vele verzoeken om alleen de Yahweh, Shekinah en Eenheidsactivaties door te geven, werd besloten om deze nieuwe workshop te introduceren met alléén deze 3 afstemmingen van de Miracle Light 13D Weekends. Veelal hoorden we dat sommigen niet in staat zijn om een geheel weekend te kunnen doen, maar ook bleek er veel interesse te zijn in de Eeuwenoude mythe over ´Yahweh & Shekinah´.
Velen van ons verlangen zo naar Liefde en Licht, omdat deze nog niet volledig is geïntegreerd in het eigen wezen. Het de bedoeling dat we ons allemaal weer gaan herinneren waar we vandaan komen en ‘wie’ wij zijn.

Het verhaal is dat de godin Shekinah, het vrouwelijk aspect van God, ongeveer 3.000 jaar geleden werd verbannen om zo het patriarchale tijdperk in te luiden. Ze moest afscheid nemen van haar geliefde Yahweh en het was voor beiden een pijnlijke scheiding. Onlangs is zij weer teruggekeerd in ons universum om de energie van eenheid en liefde toe te laten.
Yahweh mistte Shekinah en huilde bittere tranen tot het moment aanbrak dat ze weer in zijn leven kwam. Door zijn hart weer volledig te openen voor haar, breken er nieuwe tijden aan, tijden van liefde en verbinding. De twee energieën van de God en de Godin smelten steeds meer samen en samen zijn ze eenheid. Dit gebeurt in ieder levend wezen hier op aarde!

Deze afstemmingen laten ons herinneren dat de samensmelting van de mannelijke en vrouwelijke energie vooral in onszelf dient plaats te vinden en laat je deze samensmelting ervaren. Het leert je dat de zoektocht naar liefde buiten jezelf een illusie was, dat ontmoetingen met je tweelingzielen, tweelingvlammen en andere relaties slechts waren bedoeld om deze ene ervaring in jezelf te herkennen, zodat we het gehele Goddelijk Principe en de werkelijke betekenis in het wezen zullen integreren. Wij helpen je om deze ultieme ‘liefdesvonk’ weer in jouw hart te integreren, zodat jij je weer bewust bent van zowel de God als de Godin in jezelf!

Tijdens deze bijzondere dag – ongeveer 6 à 7 uur – die ondersteund wordt door meditaties, muziek en de kosmische zuilen, geven we elkaar in een cirkel van Eénheid de volgende 3 etherische afstemmingen door:

  • “Yahweh, de zuivere mannelijke essentie – de God – in het hart”, het oude maakt plaats voor de nieuwe energie! Krachtige energiestralen vanuit 7 etherische tempels openen de poort naar de zuivere mannelijke essentie in het hoger Hartchakra voor de samensmelting van met de vrouwelijke identiteit.
  • “Terugkeer van Shekinah, de Liefdesvonk in jezelf!” De samensmelting van Goddelijke Liefde in het hoger Hartchakra gebeurt in ieder levend wezen hier op aarde! Wanneer de Godin (Shekinah) weer bij de God (Yahweh) komt, ontstaat de Goddelijke vonk van liefde voor het zelf, Eenheid en het collectief bewustzijn.
  • “De Eenheidsactivatie, met een reis naar Crystaline Palace of Shambhala” …Je keert terug met de 12-puntige ster van het herinnerd Meesterschap, een verschuiving van het begrijpen van het collectieve bewustzijn, naar het Al-Eén Zijn. Deze initiatie is een bewustzijnsverruiming om te transformeren naar Eén Zijn, één met jezelf, één met anderen, en één met alles in dit universum.

Voor deze workshop bedraagt de uitwisseling van energie € 99,00 per deelnemer