Bewust-Zijn in het Christus Licht

Leven in het Christus Bewustzijn heeft niets te maken met het geloof, of geloven in de persoon Jezus Christus. Het is het bevestigen van je natuurlijke Zijn!

Natuurlijk hebben we allemaal gehoord en gelezen over de Jezus Christus, en wanneer je gelooft dat Hij alleen ‘de verlosser’ is, dan ben je ver van jezelf af. Zonder oordeel, en met respect voor de vrije wil om daarin wel te geloven.

Jezus Christus was, net als jij en ik, een gewone sterveling op Aarde die zich uiteindelijk verbond met het bewustzijn van de opgestegen lichtmeester Sananda… Het Christus Licht!

De Opgestegen Meesters zijn verlichte spirituele wezens die ooit op aarde leefden, net zoals wij nu. Gedurende vele levens van devotie en inspanningen, vervulden zij hun missie en de reden van hun bestaan, het Goddelijk plan, en maakten vervolgens hun Hemelvaart, waarbij ze terugkeerden naar hun goddelijke oorsprong in de etherische octaven van het licht waar zij herenigd werden met het Goddelijke Licht. Alle Opgestegen Meesters zijn geheel vrij van hun negatieve karma. Daarom kunnen ze kiezen waar ze in het Universum willen dienen. Ze kunnen dan de beslissing maken om te helpen met de ontwikkeling van de aarde of om naar andere werelden toe te gaan. Vele Opgestegen Meesters hebben ervoor gekozen om met de zielen op aarde verbonden te blijven en hun te begeleiden op het Pad van zelf-transformatie en persoonlijke meesterschap wat in feiten het Pad van de Adept inhoud. Het zijn ware leraren van de mensheid die de spirituele vooruitgang begeleiden van alle spirituele zoekers die herenigd willen worden met het Goddelijk bewustzijn en eigen Hogere Zelf.

Adepten in tegenstelling van Opgestegen Meesters blijven vanuit vrije wil hier op aarde om spiritueel werk te verrichten en lichtbalans te houden voor onze planeet. Ze stellen hun initiatie van de Hemelvaart uit om persoonlijk zijn leerlingen naar het Licht toe te begeleiden. Net zoals Jezus vroeger, en net zoals de Indiase adept Babaji later.
Een Adept is een levend voorbeeld van een verlicht mens die bewust voor zijn Goddelijke natuur in de plaats van de menselijke Ego heeft gekozen. Dankzij eigen inspanning en zelfdiscipline beschikt hij over bovennatuurlijke krachten en heeft een enorm sterk energieveld rond zich heen. Een Adept lijkt op een zonnecentrale voor iedereen die met hem in aanraking komt. Hij straalt licht, liefde, genezing, wijsheid en zelfcontrole uit. De Adept is een perfect voorbeeld van zelfbeheersing en heeft bewezen om zijn krachten alleen in het spirituele voordeel van de mens te gebruiken.

Een adept zijn betekent dat je een zeker meesterschap hebt wat betreft het vasthouden van het Licht dat aan jou gegeven is, het kristalliseren van de Gods vlam binnen in je en van de Geest van God. Het betekent dat je niet naar rechts of naar links, naar boven of naar beneden geduwd wordt door omstandigheden, door wat er op je weg komt. Adeptschap is onbewogen blijven, in het middelpunt van de Goddelijke energie zijn, jezelf in de hoogste zin te kennen als God, maar nooit als een menselijke god. Een God die de plaats heeft ingenomen van de mens, dat is het doel van eenheid. Jullie allemaal hebben de gelegenheid om adeptschap te bereiken. Je moet eenvoudigweg besluiten dat dit je doel is.

In deze workshop gaan we onszelf dus verbinden met het bewustzijn van de opgestegen Lichtmeester Sananda, om het Christus Licht in jou te ontwaken.

Uitwisseling van energie voor deze workshop bedraagt € 77,00 per deelnemer, inclusief de initiatie van het Christus Licht.