ussc Gaia

Welkom bij U.S.C.C. GAIA
United States of Concord & Consciousness van GAIA!

USCC GAIA, ofwel de Verenigde Staten van Eendracht en Bewustzijn op de planeet Aarde, is een bewuste keuze maken tussen je onuitputtelijke strijd voor je ‘gelijk’, of het simpelweg kiezen voor ‘Geluk!’

Ooit heb ik me ingelaten met een groep mensen die zich ‘de soevereine mens’ noemen… Ja, zonder oordeel, ook ik ben op deze wereld om verkeerde keuzes te maken, maar het blijken achteraf altijd weer leermomenten te zijn geweest!

 

Als we verandering willen zien, zullen we zelf de verandering moeten zijn!

Graag geef ik je iets meer uitleg over ons menselijk brein en hoe de wetenschap in staat is daarmee te manipuleren, uiteraard volledig in het belang van hen die deze wereld en de mensheid beheersen. Op deze aarde wordt door diegenen die het spel beheersen dankbaar gebruik gemaakt van ‘Mind Control Dialectiek’. Dialectiek is in het algemeen gezegd ofwel een redeneervorm die door middel van het gebruik van tegenstellingen naar waarheid probeert te zoeken, dan wel een metafysica, volgens welke zowel het denken als de wereld verandert c.q. zich ontwikkelt, ten gevolge van tegenstellingen.
De afgelopen maanden heb ik mezelf als onafhankelijke, vrije en ruimdenkende ziel in een fysiek mannelijk voertuig, veelvuldig verdiept in de ‘menselijke wetten’, Koninklijke besluiten en de begrippen als de ‘Overheid’ en haar onderdanen. Zie je de dualiteit in tegenstellingen al?

In de geografische gebieden die we kennen als Nederland, België en vele andere EU-landen zullen de meeste mensen zeggen: Wij leven in een vrij en democratisch land en daarboven zijn er ook nog mensenrechten, zoals vastgelegd in de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens.” …en dan kan ik helaas alleen maar antwoorden, ja je hebt gelijk, althans als we allemaal mensen zouden zijn, echter dat is een onwaarheid, het is een illusie en daar zijn slechts weinigen zich van bewust. Jouw mens-zijn werd namelijk opgeheven toen je vader of je voogd ‘verplicht’ aangifte moest doen van jouw geboorte. Je hebt hooguit een maximum van 48 uur als mens geleefd en daarna werd je een persoon of een natuurlijk persoon, compleet en al met een nummer achter jouw geboorteakte. Kortom, jij bent een bewust en fictief gecreëerde staatsburger en daardoor net als miljarden anderen een niet levend product en eigendom van de Staat, zolang je de ‘persoon’ blijft gebruiken.

Persoon is een afgeleide van ‘Persona’
– een Grieks woord dat oorspronkelijk ‘masker’ betekende –

Het claimen van je naam, of het claimen van soevereiniteit is geen oplossing!
Je vader heeft je naam/namen weggeven aan de staat tijdens de aangifte van je geboorte, en ‘eens gegeven, blijft gegeven’. Daarnaast staat jouw vrijheid en onafhankelijkheid niet op een papiertje. “Het is een kwestie van Bewustzijn! Je moet het voelen in je Hart!”
De Staat waarin je woont (het land) is eeuwen geleden al geclaimd door mensen die gedreven werden door hebzucht, afgunst en overheersing, dus op het land valt ook al niets te claimen.

Er is ook een Staat van Bewustzijn, en vanuit dit bewustzijn kun jij jezelf vrij en onafhankelijk verklaren als ‘bewuste ziel in een biologisch voertuig’. Het is dus een kwestie van een bewuste keuze die je zelf maakt; “een strijd voor gelijk in het systeem, of de weg naar geluk buiten het systeem!”
Wij zijn reëel in staat om schepper te zijn van ons eigen leven, zolang we onszelf maar bewust zijn en bewust blijven van de externe stimuli, veelal geuit door dat wat wij het nieuws via de gevestigde media noemen, met al haar beperkingen. Zolang jij jezelf maar bewust blijft van het feit dat je gewoon niet alles aan hoeft te nemen als algemene en enige waarheid. De echte waarheid van al wat is zal altijd ergens achter de mystieke sluiers blijven. Jouw werkelijkheid en het onthechten van de beperkingen door externe factoren kunnen alleen maar worden bewerkstelligd door zelfonderzoek, zelfacceptatie, zelfliefde en logica!

Het enige gevaar voor de mens en het collectief bewustzijn is dat we niet verzanden in laksheid en luiheid, want anders vallen we weer terug in ons grootste leerproces op Aarde; telkens moeten kiezen tussen de twee uitersten – de strijd aangaan en de energie onbewust voeden of anderzijds niets doen in de struisvogelpolitiek die we ‘loslaten’ noemen. Het grootste deel van onbewuste mens zal telkens de strijd aangaan op het moment dat ons brein uitgedaagd wordt door externe stimuli, totdat we moe en uitgeput zijn.

Wij zijn allemaal één op deze planeet en de bron waar we vandaan komen is Liefde!

Ik ga er vanuit dat je inmiddels hebt begrepen dat alles energie is en dat er in de kern van onze afkomst die liefde heet alleen maar harmonie en vreedzaamheid kan bestaan. Wanneer je bewust kiest voor ‘geluk’, door alleen nog liefde, harmonie en vrede te zijn dan ben je welkom om ons bewustzijn te bundelen in de Verenigde Staten van Eendracht en Bewustzijn …op onze moeder aarde; GAIA!