+31646294809
info@johnbreukels.com

De man als stuwende kracht, naast de leidende Godin!

De man als stuwende kracht, naast de leidende Godin!

De man als stuwende kracht, naast de leidende Godin! …is wellicht een titel waarvan je in eerste instantie denkt: “Daar gaan we weer met die eeuwenoude man/vrouw-stukken die geheeld moeten worden”… Echter, nee! We gaan een stuk dieper in op het fenomeen van relaties in de nieuwe tijd!

Overigens ben ik van mening dat het best wel eens afgelopen mag zijn met het benoemen van twee tegengestelde opponenten, zoals man-vrouw. Wij, de schrijvers, de liefdesbrengers en de mensen die al jaren het hoger bewuste pad bewandelen, mogen nu zelf eens het goede voorbeeld geven om de ‘dualiteit’ te ontstijgen. Er is geen man alleen, en er is geen vrouw alleen in onze essentie: Ieder van ons heeft beide energieën, en het enige dat we hebben gekozen om ons voort te bewegen op deze planeet is een lichamelijk voertuig. En dat is enkel de uiterlijke bepaling voor het geslacht: Een mannelijk lichaam, of een vrouwelijk lichaam, maar dat zegt helemaal niets over wie we Zijn!
Willen we dus de dualiteit tussen man en vrouw kunnen ontstijgen, zo is mijn visie, dan dienen we zelf te stoppen met elkaar als enkel man of vrouw te zien en te benoemen, om eenheid in harmonie te kunnen bewerkstelligen. Om die Eenheid in harmonie te kunnen ervaren neem ik je eerst even mee naar het dieren-rijk: Een kudde wilde paarden, in harmonie en eenheid!

Onze natuur in het dieren-rijk:

Wanneer we kijken, observeren, dan zien we bij een kudde (wilde) paarden dat ‘merries’ de kudde leiden, zij bepalen de weg, de route en het doel! De hengsten zijn de stuwende kracht, helemaal achteraan de kudde: Zij beschermen de kudde tegen aanvallen van achteren, zij houden de kudde bijeen en zij zijn de stuwende krachten van de leidende merries. Dat is de natuur!

De leeuw achter de leeuwin: Het dieren-rijk geeft ons nog meer mooie voorbeelden, zoals een groep leeuwen. Wanneer we die observeren, dan zien we dat de leeuwinnen de jagers zijn, ze werken samen in groepen, ze zorgen voor het voedsel en zij bepalen de weg. De leeuw, en hij mag dan de koning worden genoemd, blijft achter bij de thuishaven. Hij beschermt de plaats (het territorium), hij houdt de welpen bijeen en zorgt dat hij overzicht heeft vanaf het hoogste punt om de kroost te beschermen tegen aanvallen, totdat de werkelijke leiders, de leeuwinnen zijn teruggekeerd van hun werk: ‘de jacht!’ …en ook dat is de natuur.

Gaandeweg dit artikel zul je ook begrijpen waarom in onze taal een verschil is ontstaan tussen de woorden ‘dieren-rijk’ en ‘mens-dom’. Heerlijke woordspelingen, maar zeg nu zelf: ‘zijn wij, de mensheid, niet behoorlijk afgedwaald van onze natuur? Een (on)menselijke cultuur waarin wij geloven dat de mannen ‘de jagers’ zijn, dat de vrouw zich alleen maar bezig mag houden met de kroost bijeen te houden, een cultuur waar de mannen de kudde leiden en de vrouw alleen voor het huishouden zorgt! Een cultuur waar vrouwen zich mooi moeten maken met sexy kleding en make-up om in de smaak te vallen bij de mannen?
Is het in de natuur niet zo dat de mannetjes hun best ‘moeten’ doen om de vrouw te imponeren en te laten zien dat zij sterk en waardig genoeg zijn om in het leven van de vrouw te mogen komen, samen (indien gewenst) voor nageslacht zorgen, waarna de man als enige opdracht heeft: Geven, en het gezin beschermen tegen de aanvallen van buitenaf? Enkel de stuwende kracht te zijn, dienstbaar en in overgave aan het pad dat de merries hebben ingeslagen…
Wellicht begint het duidelijk te worden waarom we spreken over dieren-rijk en mens-dom, als we inderdaad zo dom zijn dat we niet eens meer weten dat we zo van onze werkelijke natuur zijn afgedwaald! Dit is overigens geen oordeel naar de mens, maar een algemene waarheid die door observeren tot stand is gekomen.

Nieuwetijdsrelaties: De God die dienstbaar is op het pad van de leidende Godin!
Wanneer een man dienstbaar is naar een vrouw die haar roeping volgt, dan is zijn enige taak om de verbinding te handhaven in het volgen van haar pad. Vooral in het creëren van de ruimte om haar eigen weg te volgen. Hiervoor kan het zelfs zo zijn dat de man de behoefte voelt om zijn eigen behoeftes naar een minimum te brengen, omdat hij in haar een middel heeft gevonden tot genezing, geluk en gezondheid, overvloed en succes, en eenheid in harmonie op hun gezamenlijke pad.
Het kan best zijn dat de man, die is opgegroeid en geconditioneerd is in een patriarchale samenleving, daar even wat moeite mee heeft. Overgave aan dit principe voelt doorgaans niet fijn.

Wanneer een man kiest voor een vrouw die de collectieve wonden van de vrouwen geneest door het volgen van haar roeping, dan is zijn commitment aan haar ook direct aan een volmondig ‘ja’ aan een groter collectief doel. Dit gaat veel verder dan het bouwen van een huis of het opvoeden van kinderen. Hun relatie gaat veel verder dan alleen het voldoen aan de klassieke rolmodellen van het geslacht. Als een man kiest voor een vrouw in de nieuwe energie, dan is zijn taak het steunen en het begeleiden van haar pad, en haar op te vangen op de momenten dat het even tegen zit, of er alleen voor haar te zijn, wanneer zij de pijn van de wereld niet in eerstvolgende stap kan veranderen… er is nog een lange weg te gaan, waarbij de man mag vertrouwen en zich overgeven aan het feit dat haar werk nu belangrijker is.
Het kan ook betekenen voor hem dat er een tijd is aangebroken om een andere vorm van seksualiteit te verwelkomen, aangezien heling en genezing van de vrouw in het algemeen op een veel dieper niveau van de seksualiteit ten grondslag ligt. In mijn jarenlange werk en ervaringen als coach en healer, mocht ik ontdekken dat de meest diepgaande problemen van de vrouw in het algemeen te wijten zijn aan onderdrukking en overheersing. Soms door fysiek seksueel misbruik, echter vooral ook in situaties die ogenschijnlijk niets met seksueel misbruik te maken hebben, maar waarbij de karmische pijn nog wel voor veel vrouwen op de onderste drie chakra’s ervaren wordt door oude herinneringen aan manipulatief gedrag, overheersing en dominantie.
Daarom is het voor de man dus een totale overgave aan het verwelkomen van andere energieën, zoals traagheid, zachtheid, compassie, genezing. En soms kan het zelfs zo zijn dat de man accepteert dat er een flinke omleiding is gekomen in zijn eigen pad, zodat we samen met haar gelijktijdig kunnen aankomen op onze eindbestemming: Eenheid in harmonie voor een groter geheel!
Wanneer een man ervoor kiest om aan de zijde te staan van een vrouw die streeft naar haar vrijheid, dan kunnen ze dit alleen samen bereiken als hij bereid is om zijn ‘narcistische aspecten en overtuigingen’ achter zich te laten, en te erkennen dat alleen het pad dat zijn vrouw – als leidende merrie – heeft ingeslagen, ook de enige weg is naar zijn eigen vrijheid!
Hij kan en mag niet meer leven in de energie van onderdrukking of het klein houden van zijn vrouw, zodra hij accepteert dat de leidende Godin op het pad naar vrijheid in werkelijkheid ‘groter en belangrijker’ is dan de stuwende God. Als hij ervoor kiest om dat pad met haar te bewandelen, dan neemt hij ook een deel van haar missie op zich, en hij accepteert deze taak niet alleen ten dienste van zijn eigen vrouw, maar ten dienste van het welzijn voor alle vrouwen en uiteindelijk op de achtergrond: het welzijn van de gehele mensheid, in harmonie en eenheid met elkaar. Binnen deze context creëert hij ruimte en veiligheid. Hij beschermt haar tegen elke vorm van onderwerping, zelfs wanneer hij opgefokt raakt door de hinderlagen van zijn eigen oude wonden. Hij mag erop vertrouwen dat zijn eigen vrouw in staat is om ook die wonden te helen, als hij maar in overgave kan zijn en haar genezing durft te accepteren.

Ook mag de man zijn oude gewoontes van jaloezie, afgunst en claimgedrag vaarwel zeggen: Wanneer de man ervoor kiest om naast zijn vrouw te staan, en zij voelt zich niet meer als ‘zijn bezit’, dan zal haar wijsheid nog meer tot uiting komen, zij zal nog veel meer kunnen stralen! De man mag ontdekken dat oude conditioneringen en claimgedrag voort is gekomen door zijn eigen tekorten en gevoelens van onwaardigheid. Deze mogen nooit op haar geplakt worden, want in plaats van de vrouw te laten stralen, zal het haar glans doen verminderen… en waarom? Puur uit een ongegronde angst van hem, dat hij haar wellicht zou moeten delen met anderen?

Wel, lieve mannen, daarvoor hoef je niet te vrezen: Wanneer je je respect en overgave toont aan een vrouw die haar roeping volgt, zal zij jou eerder koesteren in dankbaarheid en je alle liefde tonen vanuit haar overvloedige overstromend hart!

En, lieve vrouwen, als je in een (oude gecompliceerde) relatie zit, die niet is gebaseerd op liefde en respect, maar gebaseerd is op angst, afhankelijkheid en claimgedrag, dan ben je dus zelf ook afgedwaald van het natuurlijke pad van welzijn. Jij hebt elke dag de keuze:
1: Blijf ik mij onderwerpen aan het narcistische claimgedrag van mijn man, de dominantie van mijn werkgever(s), mijn vader, mijn broer, mijn oom, of iedere andere vorm van onderdrukking
2: of, zet jij zelf ook je oude gewoontes opzij? Verlaat je hem die jou niet respecteert en gelukkig maakt, ongeacht of het je echtgenoot thuis, of de werkgever in de maatschappij is?

Jij mag je als vrouw best bewust zijn van jouw eigen kracht, die ligt in de aanwezigheid van de nieuwe man, die op je wacht met zijn drums, klaar om het ritme van de stuwende kracht te slaan… voor haar!

Deze energie ervaren op de megalieten ruïnes van Daorson?
Tijdens mijn inspiratiereizen naar de oudste en grootste piramides van de wereld in Bosnië en Herzegovina, heb ik een magische krachtplaats mogen ontdekken: De archeologische ruïne van de Hellenistische nederzetting van Daorsi, bestaande uit drie gekoppelde groepen megalithische blokken van een immens formaat, die worden bepaald door de ligging van het land. Niets is toeval, vooral de gelijkenis met de bouwstructuur die sterk lijkt op het Machu Picchu van Peru, waar de enorme megalithische blokken als een puzzel in elkaar steken. De eerste resten dateren uit een periode van 16.000 tot 18.000 jaar voor Christus, tot het einde van de bronstijd, zo’n 900 jaar voor onze jaartelling. De datum van verwoesting en plundering van de stad Daorsi, dat direct het einde betekende van dit machtige bouwwerk, kan worden bepaald op de 2e helft van de eerste eeuw voor onze jaartelling. Het betekende echter ook het einde van het tijdperk waarin de vrouwen de leiding hadden en waar de Romeinen als eerste de mannelijke overheersing bepaalden.

Het Illyrische Rijk: Nog ver voordat religies en wetenschap hun intrede deden leefde de Illyrische Daorsoi op deze plek die vooral bekend stond om de vrouwelijke kracht en energie. Er was nog geen religie, dus geen mannelijke overheersing, en dit gebied stond bekend als het domein van de Illyrische prinses Audata, die sinds 359 jaar voor onze jaartelling (359-336 BC) haar vrouwen trainde in paardrijden, boogschieten en de jacht, totdat zij trouwde met de koning van Macedonië en automatisch koningin van Macedonië werd. Tijdens dit huwelijk kreeg ze een dochter, Cynane (uitgesproken als ‘Keenahnay).
Audata, die door haar vrouwelijke leiding en talenten in die tijd al bekend stond en geëerd werd voor het behouden van ‘vrede’, ging met haar dochter Cynane terug naar het vrouwelijk domein. Cynane was nog geen 20 jaar en Audata trainde haar dochter Cynane in alle mogelijke eigenschappen die de ‘leidende vrouw’ in die tijd profileerde: Ze leerde van haar moeder paardrijden, boogschieten, gevechtstechnieken en vooral… Hoe leiding te geven over de mannelijke strijdkrachten.

Over Audata en Cynane is op het Internet ook veel te vinden en over Cynane is zelfs een boek verschenen: Cynane de onoverwinnelijke, die zelfs beter kon vechten dan welke man ook, waardoor ze respect verdiende en net als haar moeder de vrede kon bewaren door niet te vechten, maar haar vrouwelijke talenten te benutten. Uiteindelijk is de onoverwinnelijke Cynane met een list, ongewapend in een hinderlaag gelokt, waar ze door meerdere mannen uiteindelijk werd vermoord.

De huidige krachtplaats, Daoson in Herzegovina, ligt er al 2.500 jaar verlaten bij. Deze plek herbergt zoveel geheimen van de Illyrische prinsessen en vrouwelijke energieën, dat een bevolking die geregeerd wordt door mannen daar nooit zou kunnen overleven: Het is de basis van de vrouw!

Godinnen Energiereizen:
In de maanden juli en augustus organiseren we jaarlijks een Godinnenreis, waar deze plek centraal staat voor de vrouw van nu. Zij ervaart de energie, ze voelt de heilige graal opbloeien en ze komt weer in haar unieke vrouwelijke kracht. Wil je daarbij zijn? Kijk dan even op Godinnenreizen!

In april, tijdens de eerste nieuwe maan na het paasweekend dat van oudsher een vruchtbaarheidsfeest van de Godin is, gaan we tijdens onze ‘kristalreis’ ook al de magische plaats Daorson bezoeken, waarbij de Paasgodinnen Ostara en Ishtar geëerd zullen worden. Dus, als je niet kunt wachten tot de zomer, dan ben je in april ook al welkom… lees meer op Nieuwe Maan Kristalreis

Heilige Graal:
Ben je helemaal niet in de gelegenheid om mee te reizen naar Bosnië Herzegovina, en je voelt na dit artikel dat jij de juiste keuzes wenst te maken, verdiep je dan eens in de “Heilige Graal Cirkels”

Waar ik je ook mag ont-moeten… zowel tijdens de Godinnenreizen, evenals de Heilige Graal cirkels voor vrouwen, zal mijn IK BEN zich kwetsbaar opstellen, waarbij ik een dienstbare representant voor de man of mannen in jouw leven zal zijn. De spiegel van het leven en je leerprocessen, op pad naar heling en het Bewustzijn van de Baarmoeder! Die ervaring brengt de energieën van pure, zuivere en Goddelijke Vrouwelijkheid bijeen voor de compositie van de Godin. Door mijn hogere essentie, de vertegenwoordiger van het zuiver mannelijke, te verbinden met de hogere essenties van de vrouwen in de cirkel, zullen we tot onze ware kern kunnen komen. We zullen inzichten krijgen, waarmee we de dualiteit in de man/vrouw-stukken weer tot een optimaal magische eenheid kunnen brengen.
Ik faciliteer en bescherm je tijdens de reizen, de leiding van het te bewandelen pad ligt in jouw handen.

Mijn hart slaat enkel het ritme van de stuwende kracht… voor haar, de Godin!

John ‘Jagadiël’ Breukels

 

12 reacties

 1. Rowana (Adora) schreef:

  Heel mooi geschreven en fijn te lezen. Bedankt . Namaste

  • John schreef:

   Dankjewel Rowana, voor deze openhartige reactie. 🙂
   Mijn enige kleine twijfel was: Hoe gaat de vrouw reageren, wanneer een man dit schrijft?
   zijn ze er al klaar voor? …Ja dus!
   Dankjewel voor deze prachtige bevestiging
   Welgemeende kleurrijke groet uit het hart, John

 2. Claire Meuwis schreef:

  Perfect omschreven John! Ik kom net uit een situatie (burn-out) waarbij ik aan het wachten was dat mijn partner me even zou gaan leiden, zodat ik op adem kon komen, maar dit werkt(te) niet!! Nu ik terug in mijn eigen kracht begin te komen en terug leiding over mezelf begin te nemen, zie ik dat mijn partner de stuwende kracht is (altijd al geweest) en ik terug de leiding kan beginnen op te nemen….wow ik ben dankbaar dat ik zo’n relatie heb, alleen ik was er mij nog niet bewust van en zoekende buiten mezelf. Ik leef dus in zo’n nieuwe-tijdsrelatie :-))

  • John schreef:

   Lieve Claire,
   Wat leuk dat je reageert, bedankt voor je reactie, prachtige vrouw!
   We hebben elkaar al een behoorlijk lange tijd niet gezien en gesproken, maar gelukkig hoor via een gezamenlijke vriendin nog altijd hoe het met jou gaat.
   Ik was dus op de hoogte, en nu bevestig je zelf hoe mooi de relatie is waar je nu in zit. Het is je gegund, en je bent het waard!
   Als iemand dit verdient, dan ben jij het.
   Liefs en een kleurrijke groet uit het hart,
   John

 3. sandra.roels schreef:

  Super mooi geschreven mijn lieve vriend,misschien moet je er maar eens een boek gaan over schrijven dan zal ik deze zeker aanbevelen aan mijn mannelijke vrienden maar ook zeker aan mijn vriendinnen want zij durven nog niet de leidende rol aan te nemen.
  Maar er zal vlug verandering in komen in het gedrag van de mensen, dat voel ik tot in de topjes van mijn tenen haha.

  Vele lieve groetjes en een dikke knuffel.

  En proficiat met je nieuwe website, is heel overzichtelijk en boordevol info.

  • John schreef:

   Hey lieve Sandra,
   Dankjewel voor deze mooie reactie, het artikel is ook vanuit hart en ziel en met liefde geschreven.
   Opmerkelijk dat jij nu zegt: Misschien een boek over dit onderwerp schrijven… Dat is ook zeker even door mijn intentie gegaan, echter ik koos er voor om het openbaar op deze blogs te schrijven, zodat het voor iedere gratis en toegankelijk is. En het is zeker niet verboden om dit artikel te delen met jouw mannelijke vrienden en vriendinnen. Ze zijn allemaal welkom, net als jij 🙂
   Een welgemeende warme knuffel van mij terug aan jou xxx
   John

 4. […] Op dinsdag 11 april, de volle Ei-maan vertrekken we met bewuste vrouwen die de verandering willen zijn vanuit Nederland, België en Duitsland naar Bosnië Herzegovina voor een internationale ontmoeting met bewuste vrouwen uit de Balkan (Slovenië, Kroatië, Bosnië en Servië). Deze reis is dus met name in de vrouwelijke energie van de Godin, dus zorg dat je erbij bent!  Uiteraard zijn zielen in een mannelijk lichaam die de kracht van de Godin kunnen begrijpen en accepteren ook welkom. (zie Blog: De man als stuwende kracht, naast de leidende Godin!) […]

 5. Edith schreef:

  Wauw! Dit wist ik al heel lang diep van binnen, en nu wordt het verwoord door jou…een man nog wel 🤗
  Dank je wel ❤

  • John schreef:

   Goedemorgen lieve Edith,
   Dankjewel voor jouw berichtje… en wat het laatste betreft: ‘een man nog wel’…
   Ik ga er zelf maar vanuit dat het ‘liefde is…’ in een mannelijk voertuig.
   Als we de ‘man-vrouw’ niet meer benoemen als twee tegengestelde entiteiten, dan zal ook de dualiteit tussen beiden verdwijnen… tenslotte komen beide geslachten uit dezelfde bron van Liefde, dus zijn we ‘geen man of vrouw’… maar liefde! Enkel het voertuig is van een ander geslacht.
   Kleurrijke groet en een welgemeende knuffel,
   John

 6. Javkey schreef:

  Mooi verhaal John, harte groet uit limburg

  • John schreef:

   Lieve Jackey, wat fijn om weer eens iets van jou te lezen!
   Ik heb je een berichtje gestuurd via jouw nieuwe E-mail adres.
   Knuffel, John

 7. carina schreef:

  Nu weet ik wat die groeiende onrust in mezelf was … en waar ik op aan het wachten was … dankuwel
  XXX

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.