voorwaarden

Wederzijds vertrouwen, inzet en openheid zijn belangrijk voor de samenwerking tussen Light Miracles® (John Breukels) en de deelnemer. Light Miracles® (John Breukels)  timmert overeenkomsten en voorwaarden daarom niet helemaal dicht met kleine lettertjes, mitsen en maren. Wij houden van helderheid, openheid, transparantie en directheid.  Daarom hanteren wij de volgende eenvoudige voorwaarden:

Inschrijving

Inschrijven voor lezingen, workshops, cursussen, weekends en opleidingen kunnen uitsluitend via het aanmeldformulier op onze websites. Niet telefonisch of mondeling en ook niet via Social Media (Facebook). Schriftelijke aanmeldingen worden alleen bij uitzondering geaccepteerd, bijvoorbeeld wanneer iemand geen internet heeft.

Betaling vooraf, bij een weekend, opleiding of meerdaagse cursus:

Het cursusgeld voor een weekend, opleiding of meerdaagse cursus op locatie dient door de deelnemer bij vooruitbetaling te worden voldaan, binnen 8 dagen na inschrijving, waarvoor je een betalingsverzoek ontvangt van ons bij de bevestiging.

Inschrijvingen worden geaccepteerd op volgorde van binnenkomst. De voor jou gereserveerde plaats is echter niet gegarandeerd, wanneer de betaling nog niet bij ons binnen is. Anderen die wel betaald hebben, gaan dan voor op de lijst. Bij overboeking wordt een wachtlijst bijgehouden. In geval van onduidelijkheid beslist Light Miracles® naar redelijkheid en billijkheid wie kan deelnemen en wie niet.

Betaling op de dag zelf, bij lezingen en workshops:

Tijdens een workshop of lezing op locatie mag je altijd à contant betalen op de dag zelf, voor aanvang van de activiteit. De inschrijving voor een workshop of lezing is definitief op het moment dat je een bevestigingsmail hebt ontvangen. Ongeveer drie weken voor aanvang van de lezing/workshop ontvang je een mail met de laatste informatie.

Annuleren

Wij gaan er in onze simpele voorwaarden vanuit dat het universum perfect weet welke mensen er bij elkaar mogen zijn op een bepaald moment, waardoor annuleren in principe altijd kosteloos is, tot 7 dagen voor het evenement!

Bij meerdaagse cursussen, opleidingen en weekends geldt de kosteloze annulering uitsluitend voor onze eigen kosten: cursus cq. opleiding. Wanneer er sprake is van overnachtingen of reserveringen op de cursuslocatie, dan zullen de kosten daarvan voor rekening van de deelnemer zijn.

Bij annuleren op de dag zelf, of bij niet verschijnen zonder enige reactie, gaan wij uit van de openheid en eerlijkheid van de deelnemer. Wij zien dan je reden van niet verschijnen met belangstelling tegemoet, waarna we samen tot een compromis zullen komen die voor beiden reëel is.