+31646294809
info@johnbreukels.com

11:11:11 Activation

11:11:11 Activation

11:11:11 ACTIVATION – Aligning to your true Cosmic Power

(Dutch text below / Nederlandse tekst onderaan)

From today, the 1st of november 2018, which is numerological 1-11-11, we have exactly 10 days till 11th of november 2018. You have exactly 10 days to prepare for Integrating the vibrational significance of the 11:11 with your unique blueprint to activate the true power within you.

 

Change your frequency, change your reality and change your life.

But what is really happening in this period? Every year the 11th of november, the actual meaning of 11:11 is a number sign that angelic beings are close by.  They come with love and protection, and they want to bring you clarity and guidance.  So when you see 11:11, trust that it’s an angel message for you to decode.

Significantly, 11:11 is the number of masters who impacted humanity and shifted the vibrations of our earth throughout history. The ascended masters, like Buddha (Siddartha Gautama), Jesus Christ, and Quan Yin, are sending you the message that you are a divine aspect of the Creator, a master at being yourself in human form. You’re being reminded that you came here to make earth a better place for future generations.  Remember, you can make a positive difference in the lives of many or change the world for just one person.  Seeing 11:11 is the trigger to set you on your path to make your mark in this existence.  The world is grateful to have you!

This year is a special one! The current year 2018 – 2+0+1+8 is also 11, so we are entering a huge opening to Stargate and cosmic frequencies on the 11:11:11 gate! In between we have also a new moon on the 7th of november, which makes is more special and clear for you.

You may have noticed that today, or even a few days earlier, nothing came out of your hands, there was no creativity, or if you wanted to do something, you were held back. And that is no coincidence! The universe asks you to do nothing right now, until the new moon of 7 November 2018, but just take a relaxed breath and see your life.

From November 7, you can oversee your accepted truths and your current reality, and especially focus on what you wish to change in your new reality, your heart’s desires, your life goals … be clear!

If you wish, you can write all your heart desires on a piece of paper, without procrastination, or expectations for the future, but simply clear in the here and now, the present moment. And that valuable piece of paper you give to the universe during the new moon. Sent it to the cosmos, your guides, your angels … Whatever you want!

Trust that what you do is always good! There is no mistake or wrong … Everyone will be able to experience and receive this shift according to your own development in consciousness. From the new moon, 7 November, until Sunday morning 11 November, you always have the opportunity to change things, add new wishes, so that you can step into your new momentum in full surrender, in love and light.

Namasté, John Jagadiël Breukels

 

 

11:11:11 ACTIVERING

Afstemmen op je ware kosmische kracht

Vanaf vandaag, 1 november 2018, wat numerologisch gezien 1-11-11 is, hebben we precies 10 dagen tot 11 november 2018. Je hebt precies 10 dagen om je voor te bereiden op het integreren van de vibrationele betekenis van 11:11 met je unieke blauwdruk om de ware kracht in jezelf te activeren.

 

Verander je frequentie, verander je realiteit en verander je leven.

Wat gebeurt er echt in deze periode? Elk jaar op 11 november is de werkelijke betekenis van 11:11 een teken dat engelenwezens dichtbij zijn. Ze komen met liefde en bescherming en ze willen je duidelijkheid en begeleiding brengen. Dus als je 11:11 ziet, vertrouw dan dat het een engelboodschap is die je moet decoderen.

Veelzeggend, 11:11 is het aantal meesters dat de mensheid beïnvloedde en de vibraties van onze aarde door de geschiedenis heen veranderde. De geascendeerde meesters, zoals Boeddha (Siddartha Gautama), Jezus Christus en Quan Yin, sturen je de boodschap dat je een goddelijk aspect van de Schepper bent, een meester in jezelf zijn, in menselijke vorm. Je wordt eraan herinnerd dat je hierheen kwam om de aarde een betere plaats te maken voor toekomstige generaties. Bedenk dat je een positief verschil kunt maken in de levens van velen of dat jij de wereld kunt veranderen voor slechts één persoon. 11:11 zien is de trigger om je op weg te helpen, om je stempel op dit bestaan ​​te drukken. De wereld is dankbaar om jou erbij te hebben!

Dit jaar is een speciale 11:11! Het huidige jaar 2018 – 2 + 0 + 1 + 8 is ook 11, dus we beginnen aan een enorme opening naar de sterrenpoort en kosmische frequenties op de 11:11:11 poort! Daartussenin hebben we ook een nieuwe maan op 7 november, en dat maakt het nog meer speciaal en duidelijk voor jou.

Je hebt wellicht gemerkt dat vandaag, of zelfs een paar dagen eerder, niets uit je handen kwam, er geen creativiteit was, of als je iets wilde doen, je werd tegengehouden. En dat is geen toeval! Het universum vraagt ​​je om nu niets te doen, tot de nieuwe maan van 7 november 2018, maar adem gewoon rustig in en zie je leven tot nu toe.

Vanaf 7 november kun je al je geaccepteerde waarheden en je huidige realiteit overzien, en je daarna vooral richten op wat je wilt veranderen in je nieuwe realiteit, de verlangens van je hart, je levensdoelen … wees duidelijk!

Als je wilt, kun je al je hartenwensen op een stuk papier schrijven, zonder uitstelgedrag, of verwachtingen voor de toekomst, maar gewoon duidelijk in het hier en nu, het huidige moment. En dat waardevolle stuk papier geef je tijdens de nieuwe maan aan het universum. Stuur het in liefde naar de kosmos, je gidsen, je engelen … Wat je maar wilt!

Vertrouw erop dat wat je doet altijd goed is! Er is geen verkeerd of fout … Iedereen zal deze verschuiving kunnen ervaren en ontvangen in overeenstemming met je eigen ontwikkeling in bewustzijn. Van de nieuwe maan, 7 november, tot zondagochtend 11 november, heb je altijd de gelegenheid om dingen te veranderen, nieuwe wensen toe te voegen, zodat je in volledige overgave, in liefde en licht in je nieuwe impuls kunt stappen.

Namasté, John Jagadiël Breukels

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.