+31646294809
info@johnbreukels.com

Van armoede naar vreugde, harmonie en overvloed in 10 aspecten!

Van armoede naar vreugde, harmonie en overvloed in 10 aspecten!

Van armoede naar vreugde, harmonie en overvloed in 10 aspecten!

De afgelopen dagen is mij weer eens pijnlijk duidelijk geworden dat veel mensen, zelfs goede vrienden, onbewust een vorm van armoede creëren. Het verschil tussen armoede of overvloed is van nature niet altijd van financiële aard. Je bent wellicht op zoek naar nieuwe ideeën, een grotere kring van vrienden, een blakende gezondheid, of ben je bezig een romantische liefde te manifesteren. Anderzijds, het begrip geld blijkt in het bewustzijn van de ‘massa’ toch wel de graadmeter te zijn om te bepalen of iemand succesvol is, waarmee wordt aangegeven of iemand ‘arm of rijk’ is.

In dit artikel spreek ik daarom niet over ‘rijkdom’, maar over een leven in ‘overvloed’, waarbij vreugde, harmonie en welzijn een grotere rol spelen. Met de onderstaande 10 aspecten, ook wel begrippen die de mate van het bewustzijn bepalen, geef ik je inzichten en inspiratie om de eventuele armoede in jouw leven om te kunnen buigen naar overvloed, in alle opzichten! De begrippen ‘arm of rijk’ hebben kunnen dus enorm veel betekenissen hebben.

Laten we dus maar snel beginnen met een 10-tal aspecten van armoede, waarmee je deze kunt omzetten naar overvloed, in al deze vormen… want ook jij bent het waard!

Het eerste bewustzijn in het begrip van armoede leert ons iets over onze eigen productiviteit en energie. Iemand die zich onttrekt aan de eigen productiviteit en energie, in de hoop dat iemand anders deze productiviteit en energie in zijn plaats zal aanbieden, zal in dezelfde mate van deze onttrekking op bepaalde vlakken in het leven ook armoede beleven. Leven is een werkwoord! Wanneer we kijken naar de 12 universele wetten, dan benoem ik in dit eerste aspect ‘de wet van actie’ en deze kan worden toegepast om dingen voor ons te manifesteren op aarde. Actie van gedachten, woorden, daden, dromen leiden tot een reactie, de stromingen die het antwoord zijn op actie, daarom moeten we deelnemen aan acties die onze gedachten, dromen, emoties en woorden ondersteunen. De wet van actie kun je zien als je bestelling aan het universum. Ben je bijvoorbeeld fysiek niet in staat om te werken, geef dan geen aandacht aan de negatieve kanten. Benoem niet al je beperkingen, of de redenen waarom je niet productief bent of kunt zijn. Er is ook een mentaal aspect, en vanuit het mentale energieveld is iedereen in staat om productief te zijn en je bestellingen te doen!

Een tweede aspect in ons begrip van armoede betreft degenen die ‘wel’ productief en gevend zijn, maar die er niet in slagen om op een passende manier hun beloning op te eisen en te nemen. Dit komt voort uit een gevoel van onwaardigheid! Laten we de ‘dienstbare sociale mens’ eens onder de loep nemen: Wij leven in een cultuur waarin we geacht worden ‘sociaal’ te zijn. Echter, waarom zijn sommige mensen succesvol en anderen niet? Dit heeft weer te maken met de algemene geaccepteerde waarheid vanuit het massa-bewustzijn. Vind je termen als ‘beloning’ of ‘ruilmiddel’ nog moeilijk, wees je er dan van bewust dat er voor alles wat je doet een ‘gelijkwaardige uitwisseling van energie’ mag zijn. Geld kan een vorm van energie uitwisseling zijn, een ruilmiddel, maar het hoeft niet per definitie altijd geld te zijn, er zijn zoveel meer mogelijkheden. Het gaat er in dit aspect om: Wat vind jij jezelf waard? …en leer vervolgens te ontvangen wat je verdient, zonder je daar schuldig over te voelen!

En vind je het dan nog steeds moeilijk, dan gaan we nog een stapje terug: De universele wet van Compensatie! Ofwel, het zichtbare effect van manifestatie. De wet van compensatie vereist dat jij er van overtuigd bent dat alles wat nodig is voor jouw groei en verwezenlijking van welzijn zal worden voorzien door het universum, tegen elke prijs waarvan jij gelooft dat deze redelijk is. Tevens mag je er wel van overtuigd zijn dat jij het recht hebt om de manifestatie te ontvangen voor de prijs of de inspanning die jij eerlijk vindt. Wanneer het een waardig verzoek is en wanneer jij op het moment van vragen gelooft dat het verzoek is toegewezen, dan zal het ook komen. Een mooie affirmatie die jou kan helpen om compensatie te verwezenlijken is: “Ik ben een goed en liefdevol wezen, dus het is vanzelfsprekend dat ik overvloed, harmonie en liefde verdien, zoals het universum mij te bieden heeft!”

Een derde aspect of begrip van armoede betreft degenen die op een oneerlijke manier energie van een ander opeisen. Een waardig verzoek, uitgedrukt in gebed, verbeelding, ritueel of welke methode dan ook, kan alles zijn wat een ander geen schade brengt, maar nuttig is voor alle betrokkenen. Het is een win-win situatie. Alles wat schade brengt aan een ander gedurende het proces van de manifestatie of de uitkomst van manifestatie en niet in overeenstemming is met de aard van onze universele bron, zal ook worden gecompenseerd waardoor de wet van Karma automatisch weer een ‘schuld’ creëert.

Een vierde aspect of begrip van armoede betreft degenen die hun zegeningen en energie verspillen op zodanige wijze dat ze uiteindelijk niets meer overhouden van hun tijd, geld, gezondheid, verstand, liefde, sociale contacten of andere bezittingen. Jij hebt de keuze, elke dag weer opnieuw of iemand anders jouw dag gaat verknallen. Niemand, maar dan ook werkelijk niemand zal jouw dag kunnen verknallen, als jij daarvoor geen toestemming geeft.

Als je eerlijk bent naar jezelf: Hoe vaak wijs jij met een beschuldigende vinger naar andere mensen of situaties om buiten jezelf te zoeken naar redenen waarom jij nog in armoede leeft? Jij bepaalt helemaal zelf over jouw leven, jij bent de bestuurder van je leven, dus laat een ander die bestuurdersplaats niet innemen. Heb je eens een minder productieve dag gehad, dan had je waarschijnlijk iets te leren van die ander, of van de situatie. Meestal hebben de lessen op dat vlak te maken met nederigheid of onderdanigheid, waardoor jouw valkuil kan zijn dat jij je leven telkens probeert aan te passen aan het welzijn van de ander. Zet jij de ander op de eerste plaats, dan geef je telkens de boodschap aan het universum dat jij op de laatste plaats komt.

Een vijfde aspect van armoede betreft degenen die zo gefixeerd raken op geld dat ze hun vrienden, gezondheid en kansen verliezen, omdat ze het belang van iets anders dan geld niet meer inzien. Dergelijke mensen wijzen in een haastige reactie en met weinig inzicht in de situatie vaak kansen en andere mensen af, waardoor ze een waardevolle vriendschap of bezit verliezen. Op dezelfde manier kunnen zij ook betrokken raken in situaties terwijl het beter zou zijn als zij deze zouden vermijden. Wie alles en iedereen maar accepteert, zal uiteindelijk lijden onder de overmaat aan overbodige zaken waarmee het leven gevuld is geraakt.

Geld is niets anders dan een kunstmatig gecreëerd symbool dat gebruikt wordt als een vervangingsmiddel om energieën in op te slaan die zijn geleend, zijn verdiend, zijn uitgegeven, worden opgeëist, worden uitgewisseld of eigendom zijn. Om ‘geaccepteerd’ geld te zijn, moet het geldsymbool door anderen in een gemeenschap worden aanvaard als vervanger van energieën of dingen van waarde waarvan zij afstand willen doen in ruil voor dit symbool. Iedere samenleving kan haar eigen geld en het gebruik ervan verder ontwikkelen.

Een zesde aspect binnen het begrip van armoede betreft degenen die hun aandacht zo sterk richten op één ding, dat ze er niet toe komen om te genieten van het gehele feestmaal dat het leven hen met al haar variatie en afwisseling biedt. Uiteindelijk mag er dan enorm veel verzameld zijn van het ene, maar is er nauwelijks iets verworven van al het andere. Ik ken mensen die zo ‘arm’ zijn dat geld het enige is dat ze bezitten!

In de menukaart van het leven hebben ze zich slechts op één aspect gericht, maar zoals gezegd: overvloed is van nature niet altijd van financiële aard, dus wees duidelijk in al je omschrijvingen van wat overvloed voor jou betekent! Er is een oude occulte wet die nuttig is om te begrijpen. Dit is de wet van de gedachte die stelt dat energie de gedachte volgt. Degenen die energie willen activeren hoeven alleen maar hun gedachten te richten op het doel dat energie nodig heeft. Alles wat je uitzendt trek je aan. De wet van aantrekking werkt als een sterke aantrekkingskracht, oordeelt niet of iets goed of slecht is, ze reageert alleen op de frequentie van energie die uitgezonden wordt. Met de kennis en de juiste toepassing hiervan ontwikkel je jezelf of je omgeving in de richting die jij wilt. Het zijn niet alleen gedachten waarmee we een aantrekkingskracht activeren, maar ook met onze gevoelens. Gedachten werken als een elektrische kracht en gevoelens als een magnetische kracht. Beide krachten kennen ongekende mogelijkheden, zolang jij ze maar op de juiste manier in je leven toe past!

Een zevende aspect van armoede betreft degenen die ervan overtuigd zijn dat ze vanwege het noodlot, voorbestemming of een ‘karmische vloek’ voorbestemd zijn te leven in armoede. Door deze overtuiging accepteren zij hun lijden en achten zij zichzelf onwaardig en niet in staat om iets van waarde te hebben in hun leven. Wanneer je een trilling of een kracht in gang zet door jezelf vanuit een verkeerde intentie of energie uit te drukken, dan komt er een moment dat je expressie en energie worden gehinderd, waardoor jij jezelf bewust wordt van tegenwerkende krachten. Dit is het begin van de ervaring van de wet van oorzaak en gevolg, ook wel ‘karma’ genoemd.

Je kunt jezelf natuurlijk wijs maken dat jij in dit leven onderworpen bent aan dit karma, dit noodlot, echter je houdt dan zelf de wet van oorzaak en gevolg in stand: ‘We oogsten, wat we gezaaid hebben’, dus als je dit aspect begrijpt dan kun je vandaag ook nog beginnen met planten van ‘nieuwe zaadjes’ die afgestemd raken op een rechtvaardige verrekening van iedere activiteit die van invloed is op het eigen welzijn of dat van een ander. Jij mag erop vertrouwen dat degenen die afdwalen van de wet van eenheid opnieuw in balans worden gebracht door middel van deze goddelijke rechtvaardigheid van het universum. Met andere woorden, het werkt ook voor jou zodra jij je niet meer verstopt achter onzinnige gedachten en overtuigingen van karma, maar vandaag nog begint met ‘de nieuwe zaadjes’, want het seizoen om te oogsten wat je gezaaid hebt is dichterbij dan je denkt.

Een achtste aspect van armoede ontstaat door het collectieve, culturele karma. Dit betreft krachten van politieke, sociale, biologische en geofysische aard die invloed hebben op de massa, maar die gewoonlijk niet persoonlijk gericht zijn op het getroffen individu. Ook hier zien we wederom de gevolgen van ‘kuddegedrag’, gebaseerd op de algemene geaccepteerde waarheid van de massa, echter ook nu weer heb je elke dag de keuze om achter de kudde van ‘mekkerende schaapjes’ aan te lopen en onbewust mee gaan mekkeren over deze slechte wereld, een bedorven maatschappij en alle schuld bij anderen neer leggen.

Wil jij de geaccepteerde waarheid van het massa-bewustzijn ontstijgen, verdiep je dan in de wet van verandering: Het bepaalt dat een ieder binnen ons eigen zelf de macht heeft om de omstandigheden in ons leven te veranderen. Hogere vibraties consumeren en transformeren lagere energieën; ziek wordt gezond, haat wordt liefde en verdriet wordt geluk, dus ieder van ons kan de energie in ons leven veranderen, mits we begrip en respect hebben voor de wet van polariteit en de toepassing van de beginselen op zodanige wijze toe te passen, om die veranderingen teweeg te brengen. Deze wet van verandering wordt tevens de wet van de eeuwigdurende Transmutatie van Energie genoemd en is een wetmatigheid die alle dingen bestuurt en niets ongewijzigd laat. Van alles wat je ziet, doet ervaart of weet, kun je met absolute zekerheid zeggen: “Ook dit zal voorbijgaan.” Wanneer we de wet van verandering op de juiste wijze toepassen, bijvoorbeeld door gebruik van licht, kleur en geluid, brengt dit een krachtige genezing en transformatie met zich mee. Wil je hier meer over weten, kijk dan bijvoorbeeld eens naar BE YOU® Life-Changing, zodat jij ook jouw eigen ‘droomleven’ kunt leven!

Een negende aspect van armoede betreft degenen die worden aangevallen door psychische verwensingen van iemand anders of door hun eigen gevoel van schuld dat diep verborgen ligt in de onderbewuste geest, waardoor iemand wordt gehinderd datgene te verkrijgen dat vreugde, harmonie en overvloed geeft.

Wanneer jij het gevoel hebt dat jouw armoede te wijten is aan psychische aanvallen of verwensingen, verdiep je dan eens in de wet van polariteiten, ofwel “Yin Yang” en de balans in het middelpunt van twee polariteiten. Deze wet stelt dat alles op een continuüm is en een tegengestelde heeft. We kunnen ongewenste gedachten onderdrukken en transformeren door ons te concentreren op de tegenpool. Het is de wet van de geestelijke trillingen.  Polariteit is echter niet hetzelfde als dualiteit! En een tegenpool is ook niet hetzelfde als een tegenstelling. Wanneer we ons bewustzijn focussen op de energie buiten de 3e dimensie, dan zullen we ontdekken dat er in de hogere dimensies geen lineaire werkelijkheid bestaat. Wanneer je het begrip polariteit kunt zien als een energie met een plus en een min, is er nooit sprake van dualiteit, die uitgaat van een goede en een slechte kant. Geef jij je aandacht aan de psychische aanvallen en verwensingen, dan zullen ze van grote invloed zijn in jouw leven, echter focus jij jezelf op andere kant: Licht, liefde, harmonie, vreugde en overvloed, dan zal de wet van aantrekking ook weer automatisch zorgen dat jij de magneet bent die de positieve kant mag aantrekken. Bij de wet van polariteit heeft het één het ander nodig en kan het ene nooit zonder het ander bestaan. Jij hebt zelf de keuze aan welke kant jij je aandacht schenkt. Zo werkt de wet van polariteit ook bij onszelf. Het is het terugkeren of terugbrengen van het bewustzijn naar zichzelf. Dit is de pure vorm van reflectie.

Het tiende aspect van armoede betreft degenen die van alles krijgen om hen gelukkig te maken, maar die niet hebben geleerd dat een vreugdevolle houding van binnenuit moet worden opgewekt, omdat anders geen enkele weldaad daarbuiten verlichting kan brengen. Ofwel, velen zoeken nog iets buiten zichzelf, wat in werkelijk al van nature in ons allen latent aanwezig is.

Ook ik heb jarenlang tegen die mysterieuze deur van het leven staan duwen, totdat ik ontdekte alle deuren naar liefde, geluk, welzijn en harmonie niet open gingen… Geen wonder, er bleek maar één deur te zijn en die opende zich naar binnen. Het was een deur naar mijn eigen zelf!

Kortom: Hoe je het ook wenst in te vullen, leven in Armoede is altijd gelegen in onze eigen beperkte bewustzijn. Wees je meer bewust van wat het leven inhoudt en vooral: wat het leven jou te bieden heeft.

Met deze 10 simpele aspecten van armoede in je bewustzijn, kun jij vanaf nu in overvloed leven

John Jagadiël Breukels

 

2 reacties

 1. Ilse Van Gaever schreef:

  Mooi én begrijpbaar weergegeven. Wanneer ik leerrijke informatie binnenkrijg, dan kriebelt het aan mijn kruinchackra, net als nu weer. En dan weet ik, dat ik er iets mee moet doen.
  Dank je wel John..
  Lieve groetjes, Ilse Van Gaever

 2. Birgit schreef:

  Heel mooi verwoord John!
  RICH = Realizing I Create Happiness
  Liefs, Birgit
  😉 <3

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.